Contacten
Onze vrijwilligers hebben zowel contacten met bestuurders als ambtenaren van verschillende afdelingen van Amsterdam Zuid. De contacten met de bestuurders gaan vaak over de grote beleidslijnen, terwijl de contacten met de ambtenaren van die verschillende diensten vaak gaan over de uitvoering van de inrichting, het onderhoud en het beheer van de openbare ruimte. Wij worden gevraagd ons advies te geven over deze drie genoemde taken.

Onderhoud (OMOP)
Ambtenaren van verschillende afdelingen organiseren zogenoemde straat schouwen samen met ons als ervaringsdeskundigen om het onderhoud van straten in kaart te brengen. Wij geven in dat kader adviezen in het kader van toegankelijkheid. Het blijven natuurlijk adviezen, toch merken we hierdoor dat er meer rekening met toegankelijkheid wordt gehouden.

Inrichting en beheer
Als wordt besloten dat buurten heringericht moeten worden, dan organiseert het stadsdeel ook – net als bij de OMOP – een schouw waarbij wij ons advies kunnen geven. Dat geldt niet alleen voor hele buurten, maar ook bijvoorbeeld straatmeubilair. Het komt ook voor dat de realisering van de herinrichting anders is uitgevoerd dan gepland. Dan nemen wij contact op met zogenoemde gebiedsmakelaars op hen daar op te wijzen. Dat heeft tot nu toe geleid tot wisselende successen.

Invloed
Naast ons directe contact met zowel bestuurders als ambtenaren van Amsterdam Zuid, zijn er ook stedelijke ontwikkelingen die de dagelijkse gang van zaken beïnvloeden. Als wij hier willen bijsturen, doen we dat vaak via onze koepelorganisatie Cliëntenbelang Amsterdam. Een goed voorbeeld hiervan is onze adviezen aan de Centrale Verkeerscommissie (CVC). Dit kost veel tijd, maar levert ook veel op. Met name op het gebied van de veiligheid.

Gemeentelijk Vervoersbedrijf (GVB)
Een aantal van onze vrijwilligers zijn verbonden met het opleidingstraject van het GVB bus- en trampersoneel. Tijdens dat opleidingstraject laten we de cursisten-personeelsleden weten welke houding en werkwijze ten opzichte van mensen met een fysieke beperking wenselijk is om een reis met het Amsterdamse openbaar vervoer zo prettig mogelijk te maken. We hebben wel gemerkt dat dit een project is dat onze voortdurende aandacht vereist. Opgedane kennis en vaardigheden verslappen redelijk snel als de cursisten een tijd geen cursus meer hebben gehad.