Hoe toegankelijk zijn stembureaus in Amsterdam?
De Rekenkamer Amsterdam onderzoekt op 20 maart de toegankelijkheid van stemlocaties in Amsterdam. Daarom organiseren we een meldingsactie voor Amsterdamse kiezers met een beperking. We willen graag weten of je bij of in het stembureau een probleem ervaren hebt en welk probleem dat was.

Je kunt je ervaring tussen 20 maart en 3 april anoniem bij ons melden via: https://www.rekenkamer.amsterdam.nl/nieuws/meldingsformulier-toegankelijkheid-van-stemlocaties/

Op de verkiezingsdag bezoekt de rekenkamer zelf 80 stemlocaties om ter plekke onderzoek te doen en we houden een enquête onder voorzitters van stembureaus. Op basis van de meldingen, observaties en enquête informeren we de gemeenteraad van Amsterdam over de toegankelijkheid en doen we aanbevelingen aan de burgemeester en wethouders over hoe het beter kan.