Onbeperkt Zuid
 Welkom bij Stichting Onbeperkt Zuid. Wij zijn een belangengroep van vrijwilligers die streeft naar gelijke kansen voor alle mensen met een lichamelijke beperking in de buitenruimte die we verderop openbare ruimte noemen. Denk hierbij aan straat, voetganger oversteekplaatsen, stoep, metrostations, tram- en bushaltes in stadsdeel Amsterdam Zuid. Samen maken we Amsterdam Zuid toegankelijk.

Beperking
 Mensen – volwassenen en kinderen – met een lichamelijke beperking zijn niet alleen blinden, slechtzienden en doven. Het gaat hier om alle personen die zich moeilijk voortbewegen zoals rolstoelgebruikers of stadsgenoten die een scootmobiel nodig hebben om een plaats van bestemming te bereiken. Ook ouderen die met of zonder rollator moeite hebben met het oversteken van de straat horen bij onze doelgroep.

Toegankelijkheid
 Wat is toegankelijkheid? De openbare ruimte staat vol met obstakels en drempels. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aan slordig geparkeerde fietsen, uitbundige reclameborden en uitgestalde winkelgoederen op te smalle stoepen. Niet alleen een volle stoep is een obstakel, maar ook een aangelegde watergoot voor een te hoge en met taststok niet voelbare stoeprand wordt als een obstakel ervaren.

Onvoldoende kennis en herkenning van blinde geleidelijnen door bewoners en bezoekers wordt als een drempel ervaren. Scooterbezitters die deze lijnen gebruiken als parkeerplaats; ook het passeren van als maar uitdijende terrassen – bovenop aangelegde blinde geleidelijnen – zijn voor personen die een taststok gebruiken een ware uitdaging.

Bij de inrichting van de straat rondom afvalcontainers wordt van personen met een beperking bijna bovennatuurlijke gaven verwacht; zowel bij gebruik van die containers als het passeren daarvan. Verkeerd geplaatste prullenbakken op smalle tram- en bushaltes maken het moeilijk voor rolstoelbezitters om van het openbaar vervoer gebruik te maken. Daarnaast is niet elke rollatorgebruiker in staat dit hulpmiddel op te tillen bij een lage tramhalte. Obstakels om tram en bus in te komen.

Ook de verschillende varianten van (verkeerd) aangelegde oversteekplaatsen – soms met hoge verkeersdrempels – of verkeerslichten bij zebrapaden zonder rateltikkers – een geluidsignaal – zijn zaken voor mensen met een beperking die het verschil kunnen betekenen tussen meedoen of thuisblijven.